תקנון – תנאים לשימוש באתר ורכישת מוצרים

1.     כללי:

 • האתר בו הינך גולש הינו בבעלות חברת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב (1995) בע”מ (להלן: “אתר החנות” ו”מכבי” בהתאמה), מועדון ספורט המפעיל חנות בהיכל מנורה מבטחים (להלן: “החנות“) .
 • הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה וקיבול מצידך לכל תנאי השימוש (להלן: “התקנון“). לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. במידה שאינך מסכים לתנאי התקנון ו/או חלק מהתנאים, הנך מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות בו שימוש כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מי שגלש באתר ו/או עשה בו שימוש כלשהו (להלן: “המשתמש“) מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי התקנון.
 • הכותרות להלן הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפירוש תנאי התקנון ו/או תוקפם.
 • הגלישה, השימוש באתר ורכישת המוצרים באתר הינם מותרים רק למי שמלאו לו 18 שנים.
 • אין לעשות באתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או למטרות האסורות לפי תנאי תקנון זה.

2.     שירות ללקוחות ופרטי התקשרות:

 • ניתן לפנות לחנות בטלפון: 077-2031703 או בדוא”ל shopping@maccabi.co.il, או באמצעי התקשרות אחרים שייקבעו על ידי החנות מעת לעת.
 • כתובת החנות: רח’ יגאל אלון 51, תל אביב, בתוך היכל מנורה “מבטחים” (ליד שער 3).

3.     פרטיות וקבלת דברי פרסומת:

 • לשם רכישת מוצרים באתר ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה של החברה, המשתמש נדרש למסור לחברה מידע (כהגדרתו בסעיף6 להלן). נדרש למסור פרטים מלאים ומדויקים בלבד. יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש, ואולם אם המשתמש לא ימסור את המידע הוא לא יוכל לרכוש מוצרים באתר ו/או להצטרף לרשימת התפוצה.
 • המשתמש יהיה אחראי לדווח למכבי על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ בכדי לאפשר עמו קשר תקין. מכבי לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם רכישת המוצרים באתר וסטטוס ההזמנה, כתוצאה מכך שהמשתמש לא עדכן את מכבי על השינוי בפרטיו האישיים כאמור.
 • מכבי שומרת לעצמה את הזכות להקליט ו/או לשמור את השיח/ות בין נציגי מכבי/החנות לבין המשתמש, לצרכי בקרה פנימית ו/או לצורכי תיעוד, בהתאם לשיקול דעת מכבי.
 • בהצטרפות לרשימת התפוצה של מכבי, המשתמש מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי ממכבי באמצעי המדיה השונים, כגון דואר אלקטרוני והודעות טקסט (לרבות דרך אפליקציות ו/או רשתות חברתיות), ולרבות באמצעות דיוור ישיר.
 • המשתמש זכאי לבקש ממכבי בכל עת שלא לקבל דברי פרסומת ממכבי וזאת על ידי מתן הודעה בכתב למכבי לכתובת הדוא”ל shopping@maccabi.co.il, באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת החנות או בהתאם להוראות ההסרה המופיעות בדבר הפרסומת שנשלח.
 • המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים שנמסרו לפי סעיף 4.4 להלן (אך למעט פרטי כרטיס אשראי, שאינם נשמרים אצל מכבי) או בהרשמה לאתר ו/או לרשימת התפוצה של מכבי, ותיעוד/הקלטות השיחות עימו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור (“המידע“) ישמר על ידי מכבי וישמש אותה למטרות תפעול האתר, למטרות שיווק ומכירה של מוצרים, שירותים, הטבות וכן לצורך ביצוע פניות אחרות למשתמש מטעם מכבי.
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • מוסכם כי המידע הינו קניינה של מכבי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי דין בגין שימוש במידע, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות.
 • המשתמש יהיה זכאי לבקש ממכבי, בהודעה בכתב, שמידע המתייחס אליו ומשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע של מכבי. נמסרה הודעה כאמור, תפעל מכבי בהתאם לכל דין, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנותיו. מובהר כי מחיקת המידע עלולה למנוע מהמשתמש המשך קבלת שירותים ממכבי.
 • מכבי תנקוט אמצעים מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 • בנוסף על האמור בתקנון זה, מכבי תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש ו/או מידע הנוגע למשתמש במקרים הבאים: (א) ככל שתחול על מכבי חובה חוקית לעשות כן ; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית אשר תחייב את מסירת הפרטים; (ג) על מנת למנוע נזק למכבי ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי או על מנת למנוע שימוש לרעה באתר; (ד) אם הדבר דרוש לצורך השלמת הרכישה באתר ו/או ביצוע החזר כספי ו/או יצירת קשר עם המשתמש.
 • מכבי לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, אם בשל גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מכבי (לרבות כוח עליון ו/או התקפת סייבר), המידע יימחק ו/או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש כלשהו.
 • סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברות סליקה ו/או Paypal וכפופה לתנאים ולמדיניות הפרטיות של חברות אלה.
 • לתשומת ליבך, האתר עושה שימוש בתוכנות צוברות מידע ו/או בקבצי טקסט כגון Cookies (כולן להלן: “עוגיות“), וזאת לשם שיפור וייעול השימוש באתר, לצורף תפעולו השוטף של האתר, לשם איסוף נתונים סטטיסטיים, בדיקת פעילות משתמשים, התאמת תוכן פרסומי וכיו”ב. חלק מהעוגיות עשויות להישמר במכשירך ו/או המחשב עימו עתה גולש באתר. העוגיות עשויות לאסוף מידע על משך הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט ממנה הגעת אל האתר, כתובת ה-IP של מכשירך, מאפיינים כמו דפדפן וסוג המכשיר וכיו”ב. בשימוש באתר הינך מתיר שימוש בעוגיות. על אף האמור, במידה שברצונך למנוע שימוש בעוגיות במהלך גלישתך באתר, ביכולתך לשנות באופן ידני את הגדרות הדפדפן במכשירך (אם אינך יודע כיצד, יש לעיין בלשוניות העזרה ו/או במדריכים רשמיים של הדפדפן הרלבנטי). חשוב: במקרה של שינוי הגדרות העוגיות, ייתכן כי חלק מהשירותים ו/או העמודים באתר לא יפעלו כראוי.

4.     רכישת מוצרים באתר:

 • רכישת מוצרים דרך האתר ואספקתם הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החנות והספקים השונים.
 • מכבי אינה מתחייבת כי כל מוצר המופיע באתר אכן יהיה זמין במלאי החנות בפועל בעת ביצוע ההזמנה, שכן לעיתים קיימים חוסרים של מוצר/ים מסיבות שאינן תלויות במכבי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד: (א) כרטיס אשראי רגיל בתוקף (מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד ואמריקן אקפרס בלבד); (ב) חשבון Paypal. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לאפשר למשתמש לבצע רכישה באמצעות כרטיס מתנה (“גיפטקארד”) שהונפק על ידי מכבי, הכל בכפוף לתנאי הגיפטקארד והיותו בתוקף במועד השימוש. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות כרטיסי חיוב ו/או תווי שי ו/או זיכויים /או המחאות). המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה לביצוע תשלומים באתר באמצעי תשלום שונים מאלה הנקובים בסעיף זה.
 • לצורך ביצוע רכישה באתר על המשתמש למלא פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי/Paypal וכיו”ב. יש למסור פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים של המשתמש המבצע את הרכישה בלבד (להלן: “הרוכש“).
 • יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למלא את פרטיו האישיים, ואולם אם לא יעשה כן הוא לא יוכל לבצע רכישה של מוצרים באתר.
 • מכבי לא תהיה אחראית בכל מקרה בו פרטי הרוכש מולאו באופן חלקי ו/או שגוי ו/או לא מדויק, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 • אין חובה להירשם לאתר לשם ביצוע הרכישה, אך מומלץ לעשות כן על מנת להקל במילוי הפרטים ברכישות הבאות. משתמש שביצע הרשמה לאתר נדרש לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה האישית לאתר. יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צד שלישי בשם המשתמש ובסיסמה האישית של המשתמש.
 • מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים של צד שלישי הינם אסורים בהחלט. מכבי תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל רכישה ו/או הרשמה לאתר אשר במסגרתן מולאו פרטים חלקיים ו/או בלתי מדוייקים ו/או כוזבים.
 • לאחר השלמת ההזמנה באתר, ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/ Paypal או באמצעות גיפטקארד (ככל שמכבי איפשרה בו שימוש באתר), תשלח לרוכש הודעת דוא”ל אוטומטית עם פרטי הרכישה שבוצעה. עם שינוי סטטוס ההזמנה (הזמנה מוכנה וניתנת לאיסוף מהחנות ו/או הועברה למשלוח) תשלח לרוכש הודעת עדכון בדוא”ל ו/או הודעת טקסט.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה מכל סיבה שהיא, ההזמנה תחשב למבוטלת ותהיה חסרת כל תוקף, ואילו הרוכש יקבל באמצעות הודעת דוא”ל עדכון על כך.
 • במקרה של מחסור מוצר במלאי, מכבי תעדכן על כך את הרוכש בהודעת דוא”ל ו/או באופן טלפוני בהתאם לפרטים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה.
 • ככל שלא צויין במפורש אחרת, יחולו הכללים הבאים על מחירי המוצרים באתר:
  • אין כפל מבצעים והטבות.
  • כל המחירים באתר נקובים במטבע ישראלי (₪) וכוללים מע”מ.
  • מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח. בנוסף לדמי המשלוח, לסכום ההזמנה והמשלוח למדינות בחו”ל, עשויים להתווסף היטלים ו/או מיסים ו/או עלויות שונות, בהתאם לכללי מדינת היעד. מובהר כי תשלומים אלה, אם וככל שיהיו, יחולו במלואם על הרוכש בלבד. לפרטים בדבר אפשרויות המשלוח (לרבות אפשרות איסוף עצמי) וזמן האספקה המשוער, ראו מדיניות המשלוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • מכבי רשאית, אך לא חייבת, לערוך מבצעים ו/או להעניק הטבות והנחות שונות למשתמשים באתר ו/או הנרשמים לרשימת התפוצה של מכבי, לרבות באמצעות קוד קופון (להלן: “הקופון“). למימוש הקופון יש להזינו בעת ביצוע הרכישה באתר. ניתן להשתמש בקופון אחד בכל רכישה, בכפוף לתנאים והמגבלות של הקופון. משתמש ו/או רוכש שלא מימש את הקופון ו/או המבצע ו/או ההטבה הקיימים באתר מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר ו/או תשלום כלשהו.
 • כלל המוצרים, תנאי הרכישה ומחירי המוצרים המופיעים באתר (לרבות מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות קוד קופון), הינם תקפים בביצוע רכישה דרך האתר בלבד. למען הסר ספק, מכבי אינה מתחייבת כי מגוון המוצרים, תנאי הרכישה והמחירים באתר יהיו זהים לאלה הקיימים בחנות, והמשתמש לא יהיה רשאי להעלות טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי מכבי בדבר אי-התאמה בין המוצרים הנמכרים בחנות לבין האתר.
 • תצלומי המוצרים השונים מיועדים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים הנובעים ממגבלות טכניות כמו תאורה ו/או רזולוציה ו/או גרפיקה ולמכבי לא תהיה כל אחריות בגין הבדלים אלה.
 • במקרה של טעות בפרסום, בתמונה ו/או תיאור המוצר, במחיר המוצר ו/או בתנאי התשלום, תהיה מכבי רשאית (אך לא חייבת) לבטל את העסקה, ובגין הביטול יינתן החזר כספי מלא.
 • מכבי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את פעילות האתר (כולו או חלקו), את מכירת המוצרים באתר (כולם או חלקם), את מתן המבצעים ו/או ההנחות ו/או ההטבות באתר, וכן לשנות את מחירי המוצרים (כולם או חלקם) או להגביל את כמות המוצרים לרכישה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא מתן הודעה מראש. המשתמש מאשר ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

5.     מדיניות ביטול עסקה והחלפה או החזרה של מוצרים:

החזרת מוצרים וביטול עסקת מכר מרחוק באתר האינטרנט של חנות מכבי (“אתר האינטרנט” ו”החנות” בהתאמה) יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנותיו. מבלי לגרוע מהאמור, תפורט להלן מדיניות החנות ביחס לביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט;

החלפה או החזרה של מוצרים

 • ניתן להחליף או להחזיר (ללא החזר כספי) מוצר שנרכש באתר האינטרנט (למעט המוצרים המפורטים בסעיף 5.6 להלן) החל מיום ביצוע העסקה ועד לחלוף 14 ימים ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח (“תקופת ההחלפה”). לשם ביצוע ההחלפה יש להגיע לחנות בתקופת ההחלפה עם המוצר (למעט אם המוצר טרם הועבר על ידי החנות לחברת השילוח או לנקודת האיסוף) והוכחת קניה. טרם ההגעה, מומלץ ליצור קשר טלפוני ולוודא שלא חל שינוי בשעות הפעילות של החנות.
 • החזרה או החלפה של מוצר באמצעות דואר רשום או שליח תתבצע רק לאחר קבלת אישור מראש של צוות החנות, ובכפוף לכך שהלקוח ישא באופן בלעדי בכל העלויות הנובעות משילוח המוצר לחנות כאמור.
 • ניתן להחזיר מוצר במצב חדש בלבד, אשר לא נפתח, לא נעשה בו כל שימוש ולא הוסרה או נפגמה התווית המחוברת אליו. מוצר שנמכר עם אריזה מקורית (לרבות במארז), לא יוחלף אם נפתחה ו/או נפגמה אריזתו.
 • כנגד המוצר שהוחזר, הלקוח יוכל לקבל מוצר/ים חלופי/ים (ככל שקיים במלאי) או שובר זיכוי, בגובה הסכום ששולם בפועל בגין המוצר שהוחזר. בחישוב הסכום האמור לא יכללו דמי המשלוח, ככל ששולמו.
 • במקרה של מכירות מיוחדות, מבצעים ו/או מימוש הטבות (כגון קוד קופון), החלפת ו/או החזרת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאי תקנון המכירה ו/או תקנון המבצע שיופיעו בפרסומי החנות ו/או בפרסומי מנפיק ההטבה.
 • על אף האמור לעיל, לא ניתן להחליף ו/או להחזיר את מי מסוגי המוצרים הבאים:
  • מוצרים בהתאמה אישית (כגון גופיות או חולצות שהודפס עליהן מספר ו/או שם שחקן ו/או הדפס אחר לבקשת הלקוח).
  • הלבשה תחתונה ובגדי ים.
  • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול.

ביטול עסקה:

 • כל התנאים הנוגעים להחלפת מוצרים יחולו גם על ביטול עסקה, בשינויים המחוייבים, ובכפוף לכללים שיפורטו להלן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לכל דין, ביטול עסקה יתאפשר רק ביחס למוצר שעלותו הינה מעל ל-50 ש”ח, ובהתאם למגבלות הבאות:
 • ביגוד והנעלה – ביטול עסקה יתאפשר בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
 • יתר המוצרים – ביטול עסקה יתאפשר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח.
 • למען הסר ספק, ביטול העסקה לא יתאפשר במקרה של אחד מסוגי המוצרים המפורטים בסעיף 5.6 לעיל.
 • ניתן להודיע לחנות על ביטול עסקה בכל אחד מן האמצעים הבאים:
 • בהודעה בעל פה – בחנות או בטלפון החנות: 077-203-1703 (בשעות הפעילות בלבד), תוך מסירת פרטים מלאים על הרכישה ופרטי ההתקשרות של הלקוח.
 • בהודעה בכתב – בדואר רשום לכתובת החנות או בדוא”ל: shopping@maccabi.co.il או באמצעות טופס ייעודי הנמצא בקישור הבא: https://shop.maccabi.co.il/cancel-order/. יש לכלול בפניה את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר.
 • ביטול העסקה כפוף להחזרת המוצר/ים לחנות כשהם במצב חדש ותקין כמפורט בסעיף 5.3 לעיל, ובכפוף להצגת הוכחת קניה (חשבונית וכיו”ב).
 • בביטול עסקה, יינתן החזר כספי בהתאם לכללי החישוב החלים על החלפת מוצרים לעיל (בשינויים המחוייבים), ואולם מסכום ההחזר הכספי בגין המוצרים המוחזרים ינוכו דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה, הנמוך מביניהם.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין תיאור המוצר שנרכש לבין המוצר שהתקבל אצל הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי מלא ולא ייגבו דמי ביטול, בכפוף למתן הודעה מיידית מצד הלקוח על הפגם ו/או אי ההתאמה עם קבלת המוצר, ובכפוף לעמידה בכל התנאים לביטול עסקה. מבלי לגרוע מהאמור, החנות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה (ככל הדרוש) טרם ביטול העסקה, ולהתנות את ביטול העסקה בהצגת מסמכים ואישורים שונים.
 • החזרים כספיים יעשו באותו האופן בו בוצע התשלום בגין העסקה, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה ובכפוף לעמידה בכל התנאים לביטול עסקה.
 • קבלת החזר כספי לא תתאפשר במקרה של שימוש בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
 • עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לנציג החנות (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובהצגת מסמך המעיד על כך שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בביטול כאמור, יחולו הוראות תת פרק זה בשינויים המחוייבים.
 • ביטול עסקה על ידי החנות: החנות תהיה רשאית לבטל עסקה (כולה או חלקה) באחד מהמקרים הבאים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות:
  • המוצר/ים נשוא העסקה (כולם או חלקם) אזל/ו ממלאי החנות ו/או הספקים.
  • במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש במחיר מוצר ו/או תיאור מוצר.
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, סגרים או מגבלות מצד הרשויות, או כל מקרה אחר שיש בו למנוע את מכירת המוצרים ו/או שילוחם ו/או איסופם מהחנות ו/או להכביד על כל הנ”ל.
  • במקרה של מכירה או הצעה למכירה של המוצרים שנרכשו לצד שלישי ו/או כדי לסחור באופן כלשהו במוצרים ו/או ככל שבעסקה יש כדי לגרום נזק לחנות או בקבוצת מכבי, במישרין או בעקיפין.
  • במקרה של ניצול לרעה ו/או שימוש לרעה באתר האינטרנט.
  • במקרה של הפרת הדין ו/או הוראות כללי החנות.

6.     הגבלת אחריות:

 • המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שזמן האספקה ו/או זמינות המוצרים במלאי החנות תלויים בצדדים שלישיים, כגון ספקים, חברות שליחויות, רשות הדואר, חברות תקשורת וכיו”ב ולרבות אירועים של כוח עליון ו/או שביתות ו/או מגפות ו/או סגרים ו/או מגבלות מצד רשויות המדינה. יובהר כי מכבי אינה מתחייבת כי מגוון המוצרים המופיע באתר אכן קיים במלאי החנות בפועל ו/או כי לא תהיה חריגה מזמני האספקה המשוערים המופיעים במדיניות המשלוחים.
 • השימוש באתר, לרבות גלישה באתר ו/או ביצוע רכישה של מוצר/ים ו/או קבלת עדכונים ודברי פרסומת ממכבי, מתבצע בין היתר באמצעות מערכות ותוכנות מחשב (להלן: “המערכות“), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, מכבי (ו/או מי מטעמה), אינה מתחייבת כי לא תהיינה שגיאות ו/או תקלות בביצוע הזמנות ובקבלת עדכונים, והיא אינה אחראית לתקלות הנובעות מתקלות במערכות של מכבי ו/או ברשת האינטרנט ו/או כל גורם שהוא אשר אין לה שליטה על פעילותו ופעולותיו.
 • מכבי לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או פעילות בניגוד לכללי תקנון זה מצד משתמשים או מפרסמים או יוצרים או מצד כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של מכבי.
 • מכבי לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכך שהמשתמש באתר לא השלים את רכישתו ו/או רכישתו לא התקבלה במערכת מכבי ו/או המשתמש לא השלים את הרשמתו לאתר ו/או לרשימת התפוצה ו/או לא קיבל עדכונים ו/או דברי פרסומת ממכבי ו/או כל בעיה טכנית אחרת המונעת את הרכישה ו/או קבלת פרסומים ועדכונים ו/או הגלישה באתר.

7.     קניין רוחני ושימושים אסורים באתר:

 • כל הזכויות בקשר עם האתר, לרבות תוכן האתר, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכיו”ב הינן בבעלות בלעדית של מכבי, למעט תמונות ותיאורי המוצרים אשר הם קניינם של צדדים שלישיים אשר הרשו למכבי לעשות בהם שימוש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי מכבי עושה מאמצים רבים לשמור על זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. משתמש אשר נתקל בתמונה ו/או פרסום כלשהו באתר אשר הוא סבור כי הוא מפר את זכויותיו, מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החנות באופן מיידי.
 • אין להשתמש בשם של מכבי ו/או בסמלי הקבוצה ו/או באתר ו/או בכל חלק מהאתר, במישרין ו/או בעקיפין ובכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור ממכבי מראש ובכתב.
 • חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לפרסם, לאחסן, ליצור מאגר/לקט, לשנות ולהעביר לגורם כלשהו את תוכן האתר ו/או חלק ממנו, או לעשות שימוש מכל סוג שהוא במידע ובתכנים באתר, במישרין ו/או בעקיפין, אלא אם ניתן אישור ממכבי מראש ובכתב.
 • אין להשתמש ביישומי מחשב מכל סוג שהוא על מנת לבצע חיפוש, סריקה, העתקה ו/או העמדה לרשות הציבור של מידע ותכנים באתר.

8.     נגישות:

 • מכבי רואה חשיבות עליונה בהנגשת פעילותה לכלל האוכלוסיה ולפיכך ביצעה, בין היתר, התאמות נגישות לבעלי מוגבלות באתר. לפרטים נוספים ראו הצהרת הנגישות.
 • לבקשות ו/או שאלות ו/או הצעות שיפור בנושאי נגישות, אנא פנו אלינו בצירוף פרטים מלאים לדוא”ל shopping@maccabi.co.il.

9.     שונות:

 • מכבי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את מכבי רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר האינטרנט של מכבי שכתובתו: https://shop.maccabi.co.il/.
 • כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי תקנון זה.
 • כל התנהגות של מכבי ו/או מי מטעמה בניגוד לאמור בתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תחשב כויתור של מכבי על האמור בתקנון זה.
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות והוראות התקנון חלות על נשים וגברים כאחד.
 • הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.
 • במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • פעל משתמש בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לדין, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את מכבי בגין כל נזק, הפסד, אובדן, או תביעה שיגרמו לה כתוצאה מכך.